הכרויות - ראשי » דיונים » נשים - מה דעתכן על בחורים שמעלים תמונות שלהם עם ילדים לא שלהם לפרופיל האישי? ויתרה מכך, תמונות עם ילדים מקומיים בחו"ל?.. גברים - מדוע אתם מעלים תמונות עם ילדים לא שלכם?..

נשים - מה דעתכן על בחורים שמעלים תמונות שלהם עם ילדים לא שלהם לפרופיל האישי? ויתרה מכך, תמונות עם ילדים מקומיים בחו"ל?.. גברים - מדוע אתם מעלים תמונות עם ילדים לא שלכם?..
על מנת להגיב יש להיות מחובר לאתר.

הוספת דיון

העלאת דיון היא דרך נפלאה לקבל תשובות (גם באופן אנונימי) על שאלות שלא תמיד העזת לשאול וזו גם דרך נפלאה ללמוד אחד מהשני ולהכיר.

על מנת להוסיף דיון יש להיות מחובר לאתר.